Regler & Betalning

Att bo på hotell
Du har bokat rum på ett hotell och hotellet har bekräftat din bokning. Du och hotellet har då ingått ett avtal. Här är svar på de vanligaste frågorna kring hotellets och dina villkor och skyldigheter gentemot varandra. En bokning är bindande i och med att den bekräftats vare sig den är gjord skriftligt eller muntligt. Har ingenting speciellt överenskommits mellan dig och hotellet gäller följande internationellt vedertagna regler:

Ankomst och avresa
Hotellrummet står till ditt förfogande om möjligt från 15.00 annars senast 16.00 på ankomstdagen. På avresedagen skall rummet vara utrymt senast 11.00 detta gäller även för att få rummet städat dagarna innan.

Sen ankomst
Rummet är reserverat för ankomst senast 18.00 om inte senare tidpunkt överenskommits. Meddela oss alltid om ni anländer senare än 18.00.

Avbokning och utebliven ankomst
I de nordiska länderna kan du utan kostnad avboka hotellrum. Men du måste följa vissa regler: Avbokning skall ske senast kl. 18.00 dagen före ankomst. Uteblir du utan avbokning eller avbokar du för sent betalar du priset för ett dygn. Om hotellet haft särskilda kostnader med anledning av din bokning får du ersätta dessa. Obs! Vissa hotell ställer ibland strängare villkor för avbokning. I så fall gäller dessa under förutsättning att de meddelats vid bokningen.

Avresa före denna tidens utgång
Har du beställt för en bestämd tidsperiod men avreser före denna tids utgång får du betala samma ersättning som vid sen avbokning, det vill säga priset för ett dygn.

Hotellets skyldigheter vid omplacering
Det kan någon gång inträffa att hotellets rumskapacitet oförutsett begränsats, det kan gälla reparationer eller liknande. Om hotellet inte kan ge dig det rum som överenskommits, skall du utan merkostnad få ett likvärdigt eller bättre rum inom hotellet eller på hotell med likvärdig eller högre standard.

Betalning
På August Strindberg Hotell tar vi betalt för rummen i förskott om du bokar på hemsidan och vid ankomst för övriga bokningar, då vi inte har nattreception. Vi tar emot alla kontokort förutom Diners och American Express. Vi kan tyvärr inte acceptera betalning med check, vare sig utländska eller svenska. Vi tar inte emot utländska valutor, för all kontantbetalning gäller svenska kronor. Vi accepterar voucher endast vid överenskommelse.

betalsatt
 

Vi tar Visa, MasterCard, American Express och Eurocard.